Mötesplatser

vi tycker om_4

Att mötas är alltid inspirerande. Om vi inte har möjligheten att ses på Vacker Vardag uppe på Nytorps Gård rekommenderar vi er att ta del av oss på de sociala medierna.

Facebook: Dinvackervardag


”Att mötas och skiljas är livets gång, men att skiljas och mötas är hoppets sång.”