Stenshuvud 

stenshuvud_

En magisk plats. Kustberg, lummiga ädellövskogar, pastorala hedar och vackra stränder förenas i ett storslaget landskap på Österlen. Nationalparken har en sydlig exotisk karaktär och stor biologisk mångfald värd att bevara och besöka. Bli del av den.

http://www.sverigesnationalparker.se/park/stenshuvuds-nationalpark/#.VP3zMEtDios